• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Mirza H. Omerović, zamjenik glavnog disciplinskog tužioca

  Mirza H. Omerović rođen je 1.07.1980. godine. Pravni fakultet završio je 2005. godine. U periodu 2005. – 2007. obavljao je pripravnički staž u Sudu BiH. Pravosudni ispit položio je 2007. godine, nakon čega je bio zaposlen u Odjelu za pravosudnu upravu Sekretarijata VSTV BiH, kao stručni saradnik, a potom i pravni savjetnik. Dužnost disciplinskog tužioca, a kasnije i zamjenika glavnog disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca VSTV BiH obavlja od 2011. godine, odnosno 2017. godine.
  4076 PREGLEDA

  Aldijana Porča, disciplinska tužiteljica

  Aldijana Porča je rođena 31.07.1980. godine u Sarajevu. Nakon završene Prve gimnazije, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je diplomirala 2003. godine. U periodu od 2003. do 2005. godine je obavljala pripravnički staž u Općinskom sudu u Sarajevu. Pravosudni ispit je položila 2005. godine. Iste godine se angažuje kao pravni savjetnik u Odjelu za pravna pitanja Sekretarijata VSTV-a BiH, a kasnije i kao viši pravni savjetnik. Dužnost disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca obavlja od 2011. godine. 
  3716 PREGLEDA

  Emira Zulčić, disciplinska tužiteljica

  Emira Zulčić rođena je 1968. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1997. godine, nakon čega se zaposlila u Energoinvest d.d. Sarajevo. Tokom višegodišnjeg rada u privredi obavljala je različite poslove i dužnosti. Pravosudni ispit položila je 2006. godine. U periodu od 2006. do 2008. godine radila je u Državnoj graničnoj službi BiH odnosno Graničnoj policiji BiH. Dužnost disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca VSTV BiH obavlja od 2008. godine. 
  3566 PREGLEDA

  Alma Hasanović, disciplinska tužiteljica

  Alma Hasanović je rođena 02.06.1979. godine u Tuzli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. godine. U periodu od 2004. do 2009. godine je radila je kao stručni saradnik u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Pravosudni ispit je položila 2008. godine. Od 2009. do 2011. godine, radila je kao istražitelj pravnik u Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a BiH, a od 2011. godine, obavlja dužnost disciplinskog tužioca Ureda. 

  3638 PREGLEDA

  Dejana Bojanić, disciplinska tužiteljica

  Dejana Bojanić rođena je 06.02.1989. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Palama. Studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, završila je 2011. godine, kada je stekla zvanje diplomirani pravnik. Pravosudni ispit položila je 2015. godine u Sarajevu. Od 2012. godine pa do 2018. godine, radila je u Javnom preduzeću „Gradske toplane“ a.d. Pale, na poziciji referenta za pravne poslove. Dužnost disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca VSTV BiH obavlja od 2018. godine.
  3591 PREGLEDA

  Asmir Baćevac, disciplinski tužilac

  Asmir Baćevac rođen je 06.10.1983. godine u Bijeljini. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 2006. godine. U periodu 2007. – 2008. godine obavljao je pripravnički staž u Osnovnom sudu u Bijeljini. Pravosudni ispit položio je 2009. godine, nakon čega je bio zaposlen u Odjelu za pravosudnu upravu Sekretarijata VSTV BiH, kao stručni saradnik, a potom i pravni savjetnik. Dužnost disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca VSTV BiH obavlja od 2018. godine.
  3533 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 6
  • 1