• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pravo na žalbu

  Ured disciplinskog tužioca i sudija/tužilac koji je predmet postupka imaju pravo uložiti žalbu na odluku prvostepene disciplinske komisije Vijeća. Vijeće u tom slučaju saziva drugostepenu disciplinsku komisiju koja može potvrditi, ukinuti ili preinačiti odluku ili disciplinske mjere koje je izrekla prvostepena disciplinska komisija.  Član komisije koji je učestvovao u rješavanju nekog predmeta u prvostepenoj disciplinskoj komisiji ne može postupati u istoj stvari u drugostepenoj disciplinskoj komisiji.

  Protiv odluke drugostepene disciplinske komisije o izricanju disciplinske mjere može se uložiti žalba Vijeću kao cjelini. Ako Vijeće ne potvrdi izrečenu mjeru, može izreći drugu mjeru predviđenu zakonom. Odluka Vijeća je konačna.

  Sudija ili tužilac koji je razriješen dužnosti odlukom Vijeća može uložiti žalbu Sudu Bosne i Hercegovine jedino na osnovu jednog ili oba dolje navedena razloga: 

  a) da je Vijeće, prilikom vođenja disciplinskog postupka nakon kojeg je uslijedila odluka o mjeri razrješenja dužnosti, učinilo materijalnu povredu pravila postupka predviđenih ovim zakonom;

  b) da je Vijeće, prilikom vođenja disciplinskog postupka nakon kojeg je uslijedila odluka o mjeri razrješenja dužnosti, pogrešno primijenilo zakon. 

  Sud Bosne i Hercegovine mora primiti žalbu u roku od tri (3) sedmice od dana kada je sudija ili tužilac primio odluku Vijeća. Sud Bosne i Hercegovine u skraćenom postupku odbacuje žalbe uložene nakon tog roka.   


   


  2428 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1