• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Podnošenje pritužbi
 • Kako UDT postupa sa pritužbama
 • Sporazum o zajedničkoj saglasnosti

  Sporazum o zajedničkoj saglasnosti

  Ured disciplinskog tužioca i osoba protiv koje je podnesena tužba kao i njegov pravni zastupnik mogu  bilo kada dobrovoljno nagoditi o navodnim disciplinskim prekršajima za koje je sudija ili tužilac optužen. Stranke se mogu složiti koje će disciplinske prekršaje sudija ili tužilac priznati i koja će se disciplinska mjera izreći. Stranke podnose Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: “Sporazum”) koji sadrži disciplinske prekršaje koje sudija ili tužilac priznaje.

  Sporazum se sastavlja u pismenoj formi, i nakon što je potpisan od stranaka, dostavlja se Vijeću. Sporazum sadržava:

  (a)  Izjavu o činjenicama na okolnosti vezane za prekršaje koje sudija  ili tužilac priznaje;
  (b)  Zajedničku izjavu o mjeri, ukoliko će se ona izreći.

  Sporazum se može podnijeti Vijeću uz disciplinsku tužbu ili nakon podnošenja disciplinske tužbe od strane Ureda disciplinskog tužioca. Ukoliko se sporazum dostavlja uz disciplinsku tužbu, predsjednik Vijeća imenuje Komisiju za razmatranje sporazuma. Ukoliko se sporazum dostavlja nakon podnošenja disciplinske tužbe i nakon što je formirana Prvostepena disciplinska komisija, ista komisija će u nastavku postupka postupati i kao Komisija za razmatranje sporazuma.

  Komisija prihvata ili odbija Sporazum većinom glasova. Ako odluči da odbije Sporazum, Komisija će obrazložiti razloge tog odbijanja u pismenoj formi.
  Ako Komisija prihvati Sporazum, postupat će se kao da je Komisija nakon vođenja disciplinskog postupka utvrdila da je učinjen disciplinski prekršaj. Nakon donošenja odluke o prihvatanju sporazuma stranke nemaju pravo žalbe.

  Ukoliko Komisija odbije Sporazum, činjenica da su stranke pokušale pregovaranjem doći do sporazuma o disciplinskom prekršaju kao i bilo koje priznanje učinjeno od stranke pred Komisijom tokom rasprave o postizanju Sporazuma, ne može se upotrijebiti od bilo koje stranke u ponovnom disciplinskom postupku ili protiv nje. 

  Svi Sporazumi sadrže izjavu, koju potpisuje sudija ili tužilac o kojem se radi, da mu je poznato da Sporazum treba odobriti Prvostepena disciplinska komisija i da Komisija, prema vlastitoj ocjeni,  može odbiti  takav sporazum.

  2061 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1