• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Podnošenje pritužbi
 • Kako podnijeti pritužbu
 • Upute za podnošenje pritužbi

  Upute za podnošenju pritužbi

  Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (u daljem tekstu: Zakon) koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH, a koji je stupio na snagu 01.06.2004. godine, osnovao je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (u daljem tekstu: Vijeće) kao državno tijelo. Zaštita javnosti i pravosudnog sistema od sudija i tužilaca koji propuštaju da ispoštuju svoje profesionalne i etičke norme jeste jedna od važnih funkcija Vijeća; preciznije, Zakon uređuje jasne i transparentne kriterije Vijeću za vođenje disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca.

  Nadležnost Vijeća za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i izricanje disciplinskih mjera se odnosi na sve tužioce, sudije, predsjednike sudova, sudije porotnike i rezervne sudije u svim tužilaštvima i sudovima na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, općinskom i osnovnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt BiH, ali isključujući ustavne sudove države i entiteta BiH.

  Ured disciplinskog tužioca (u daljem tekstu: Ured) ostvaruje svoje nadležnosti kroz disciplinske aktivnosti Vijeća, ili šire, kroz zaštitu javnosti i pravosudnog sistema, i podnosi izvještaj direktno Vijeću. Ured je po Zakonu obavezan da prima, istražuje i podnosi disciplinske tužbe po pritužbama na sudije i tužioce.


  Komunikacija sa Uredom disciplinskog tužioca i podnošenje pritužbe

  Mada će Ured nastojati da predistražna komunikacija bude povjerljiva, Ured ne može garantovati ili obećati takvu povjerljivost. Isto tako, u slučaju pokretanja disciplinskog postupka Ured je dužan razmijeniti relevantne informacije sa optuženim sudijom ili tužiocem, jer sudija ili tužilac ima pravo znati za šta se tereti, kako bi mogao pripremiti odbranu na te optužbe.

  Svako može, i to najbolje u pismenoj formi, podnijeti pritužbu na adresu Ureda. Nije propisan poseban jezik ili forma, premda se preferira jedan od domaćih jezika ili engleski jezik. Postoji obrazac za ulaganje pritužbe koji se može pribaviti na Internet stranici Vijeća. Pritužbu trebate podnijeti čim primijetite povredu dužnosti, dok je svima svježe sjećanje na događaje i dok se ne izgube ili ne unište relevantni dokumenti, te prije nego nastupi zastara.

  Ured mora pokrenuti disciplinski postupak pred Vijećem u roku od 5 godina od dana kada je povreda dužnosti koja je predmet Vaše pritužbe učinjena. Prema tome, pritužbu trebate blagovremeno predati Uredu, jer u protivnom nastupit će zastara za pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije ili tužioca. Korespondenciju uputiti na adresu:

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  Ured disciplinskog tužioca
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Vaša pritužba u pismenoj formi treba sadržavati sve važne informacije, uključujući datume, i po mogućnosti treba biti otkucana na mašini ili ispisana štampanim slovima radi čitljivosti. Ako raspolažete čitkim kopijama pisama, ugovora, sudskih odluka ili drugih dokumenata koji se odnose na Vašu tvrdnju/tvrdnje potrebno je da ih priložite uz pritužbu. Molimo da ne šaljete originalne dokumente Uredu, jer Vam ne možemo vratiti originalne dokumente nazad. Šaljite samo kopije dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene. Ured će Vas kontaktirati ukoliko originalni dokumenti budu potrebni. Molimo također da Uredu proslijedite i sve dodatne informacije ili kopije dokumenata do kojih možete naknadno doći u posjed, a od značaja su za Vašu pritužbu.


  Sudije i tužioci moraju održavati visoke standarde

  Propust u primjeni profesionalnih i etičkih normi slabi i dovodi u opasnost povjerenje javnosti u pravosudni sistem. Vijeće je osnovano između ostalog i zato da osigura da sudije i tužioci obavljaju svoje službene dužnosti na način koji je u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima. U Zakonu je data detaljna lista sa više od 20 disciplinskih prekršaja koje sudije i tužioci mogu počiniti ukoliko se on ili ona ponaša na način koji nije u skladu sa minimumom profesionalnih i etičkih standarda kako propisuje Zakon. Kada se sudija ili tužilac ponaša na takav način, princip odgovornosti zahtijeva disciplinski postupak i nakon utvrđivanja disciplinske odgovornosti sudije ili tužioca izricanje disciplinskih mjera.

  3392 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1