• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 8. jula 2016. godine, usvojilo je Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

  Smjernice predstavljaju niz preporuka i mjera koje bi nosiocima pravosudnih funkcija trebale poslužiti za shvatanje sukoba interesa i prepoznavanje rizika koji nosi istovremeno postojanje javnih i privatnih interesa po obavljanje njihovih dužnosti i koji mogu dovesti do zloupotrebe položaja ili nezakonitog pribavljanja koristi za sebe i/ili za interesno povezane osobe. Smjernicama se također želi potaći razvoj svijesti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija za ispravno postupanje u situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa, kako stvarnog tako i perceptivnog.

  U pripremi Smjernica, pored članova VSTV-a BiH i glavnog disiciplinskog tužioca, učestvovali su i predstavnici udruženja sudija, tužilaca i stručnih saradnika u BiH, te USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH.


  • 1 - 1 / 1
  • 1