• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Mjere koje VSTV BiH može izreći

  Sudiji ili tužiocu za kojeg se disciplinskim postupkom utvrdi odgovornost za disciplinski prekršaj, Vijeće može izreći neku od sljedećih disciplinskih mjera:
  • pismena opomena koja se javno ne objavljuje; 
  • javna opomena; 
  • smanjenje plaće za iznos do 50 posto na period do jedne godine; 
  • privremeno ili trajno upućivanje u drugi sud ili tužilaštvo; 
  • premještanje s mjesta predsjednika suda na mjesto sudije ili s mjesta glavnog tužioca ili  zamjenika glavnog tužioca na mjesto tužioca; 
  • razrješenje od dužnosti.

  Kod izricanja disciplinskih mjera mora se rukovoditi principom proporcionalnosti. Prije izricanja mjera za disciplinske prekršaje, disciplinske komisije uzimaju u obzir sljedeće činjenice:
  •     broj i težinu učinjenog disciplinskog prekršaja i njegove posljedice;
  •     stepen odgovornosti;
  •     okolnosti pod kojima je disciplinski prekršaj učinjen;
  •     dosadašnji rad i ponašanje učinioca prekršaja; i
  •     sve druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o težini i vrsti disciplinske mjere, uključujući stepen kajanja i/ili saradnje koju je sudija ili tužilac pokazao tokom disciplinskog postupka.
  Kako bi se dodatno konkretizirali principi i činjenice koje se uzimaju u obzir prilikom izricanja disciplinskih mjera, Vijeće je na sjednici održanoj 8. jula 2016. godine usvojilo interne Smjernice za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima.

  Disciplinska mjera razrješenja od dužnosti određuje se samo u predmetima u kojim je utvrđen ozbiljan disciplinski prekršaj, a iz težine prekršaja je jasno da je prekršitelj nepodoban ili nedostojan da dalje vrši dužnost. Sudiji ili tužiocu koji je razriješen dužnosti nije dozvoljeno da dalje vrši dužnost sudije ili tužioca. 

  Pored disciplinskih mjera, Vijeće može kao posebnu mjeru, umjesto ili uz disciplinsku mjeru, ako nađe za shodno, odrediti da sudija ili tužilac učestvuje u programima savjetovanja, stručnog usavršavanja ili rehabilitacije. Te mjere mogu trajati najduže do šest  mjeseci. 
  2333 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1