• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Saopštenje za javnost

  21.10.2022.

  Saopštenje za javnost

   

  (Sarajevo, 21.10.2022. godine) - Povodom velikog broja upita novinara upućenih Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi disciplinske istrage protiv zamjenice glavnog tuzioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Diane Kajmaković, javnost želimo informisati o sljedećem:

   

  Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH podnio je danas Prvostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV BiH disciplinsku tužbu protiv tužiteljice Diane Kajmaković, čime je pokrenut disciplinski postupak protiv imenovane. Tužba je podnesena zbog sljedećih disciplinskih prekršaja, propisanih članom 57. Zakona o VSTV:

  ¾     tačka 6. „korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe“,

  ¾     tačka 12. „miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti“;

  ¾     tačka 22. „ ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili  tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije“,

  ¾     tačka 23. „bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva“.

   

  Ured je takođe podnio Zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti tužene Diane Kajmaković do okončanja pokrenutog disciplinskog postupka, na osnovu člana 79. tačke c) i d) Zakona o VSTV:

  “Sudija ili tužilac mogu biti privremeno udaljeni od vršenja dužnosti:

  ...

  (c) ako je protiv njega pokrenut postupak razrješenja;

  (d) ako je pokrenut disciplinski postupak za disciplinski prekršaj, a Vijeće utvrdi da se disciplinska odgovornost ne može na pravi način utvrditi, a da se sudija ili tužilac privremeno ne udalji od vršenja dužnosti tokom postupka;

  …“

   jer je Ured zatražio izricanje disciplinske mjere razrješenja od dužnosti tužene, odnosno jer smatra da se disciplinski postupak ne može nesmetano voditi bez njenog udaljenja.

   

  Odluku o eventualnom privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudije, po navedenom zahtjevu, prema članu 79. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, donosi Prvostepena disciplinska komisija.   

   

   

  - kraj -

  936 PREGLEDA

  Saopštenje za javnost

  27.09.2022.

  Saopštenje za javnost

   

  (Sarajevo, 27. septembar 2022. godine) – Povodom velikog broja upita novinara upućenih Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovineu vezi sa postupanjem Ureda disciplinskog tužioca u pogledu stavljanja Diane Kajmaković, zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine na listu  Ureda za kontrolu imovine stranaca (OFAC) Ministarstva finansija SAD želimo javnost informisati o sljedećem:

   

  U  pogledu razloga navedenih u Izvršnoj uredbi 14033, Ureda za kontrolu imovine stranaca (OFAC) Ministarstva finansija SAD od 27.9.2022. godine, koji se odnose na zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Ured disciplinskog tužioca postupa u okviru propisanih nadležnosti te će isti biti istraženi u pogledu kršenja dužnosti u vršenju tužilačke funkcije ili funkcije rukovodica/zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a  u smislu odredbi o disciplinskoj odgovornosti propisanih Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Članom 70. stav 1. Zakona o VSTV-u propisana je povjerljivost radnji Ureda u istrazi.

   

  Članom 76. i 77. Zakona o VSTV-u propisani su razlozi za privremeno udaljenje od dužnosti sudije ili tužioca. Ured nema saznanja da je u ovom trenutku protiv Diane Kajmaković pokrenuta istraga u krivičnom postupku, niti da postoji drugi zakonski osnov za privremeno udaljenje.

   

   

  - kraj -

  833 PREGLEDA

  Saopštenje za javnost

  01.09.2022.

  Saopštenje za javnost

   

  (Sarajevo, 01. septembar 2022. godine) – Povodom velikog broja upita novinara upućenih Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovineu vezi pokretanja istrage Tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv bivše glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i trenutno sutkinje Suda Bosne i Hercegovine Dalide Burzić javnost želimo informisati o sljedećem:

   

  Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH je Prvostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV BiH protiv Dalide Burzić, sudije Suda Bosne i Hercegovine podnio Zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudije iz razloga propisanih članom 77. tačka a) Zakona o VSTV: „Sudija ili tužilac mogu biti privremeno udaljeni od vršenja dužnosti:... ako je protiv sudije ili tužioca pokrenuta istraga u krivičnom postupku“.

   

  Odluku o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudije, po navedenom zahtjevu, prema članu 79. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, donosi Prvostepena disciplinska komisija.   

   

   

  - kraj -

  855 PREGLEDA

  Saopštenje za javnost

  02.04.2021.

  (Sarajevo, 2. april 2021. godine) - Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je disciplinske tužbe protiv Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva BiH, i Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH.

   

  Tužba protiv glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH i to:

   

  tačka 8: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“

  tačka 17: „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“

  tačka 22: „ponašanje u sudu ili tužilaštvu ili izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije.“

   

  Prva tačka disciplinske tužbe protiv tužene glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić odnosi se na svjesno zanemarivanje obaveze i naloga Vijeća da se predmeti tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele (TCMS) u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.

  Druga tačka se tiče propuštanja da kao rukovodilac Tužilaštva BiH primijenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka osigurapokretanje postupka personalnih sigurnosnih provjera osoblja Tužilaštva BiH koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Vijeća da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obaveze i mjere navedenog Zakona.

  U pogledu treće tačke, navodi se odnose na narušavanje ugleda pravosuđa neosnovanim zahtjevom za isplatu potraživanja vezanog za najam stana.

   

  Tužba protiv predsjednika Suda BiH Ranka Debevca podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 56 Zakona o VSTV-u BiH i to:

  tačka 19: „namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća“

  tačka 22: „ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije“

   

  Prva tačka disciplinske tužbe protiv tuženog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca odnosi se na neprimjeren kontakt sa osobom protiv koje se vodi postupak pred sudom kojim rukovodi.

  Druga tačka disciplinske tužbe se odnosi na upućivanje komentara neprimjerenog sadržaja kroz  komunikaciju sa tužiteljicom koja postupa u predmetu u kojem jetuženi učesnik u postupku.

  U pogledu treće tačke radi o namjernom davanju nedovoljne informacije VSTV-u o imovini tuženog u inostranstvu, kroz lične finansijske izvještaje dostavljene Vijeću.

   

  UDT ne može komentarisati postupak koji je u toku te moli medije za razumijevanje u ovom pogledu.

  Napominjemo da se niko ne može smatrati disciplinski odgovornim dok se njegova odgovornost ne utvrdi pravosnažnim odlukama disciplinskih komisija.

  Ured disciplinskog tužioca predano radi na jačanju odgovornosti pravosuđa kroz disciplinsku odgovornost nosilaca svih pravosudnih funkcija, u cilju osiguranja odgovornog i efikasnog pravosudnog sistema građanima Bosne i Hercegovine. 

   

  1593 PREGLEDA

  Sastanak predstavnika UDT-a sa predstavnicima međunarodne zajednice

  16.10.2020.

  (Sarajevo, 16.10.2020. godine) – Jučer je održan sastanak predstavnika Ureda disciplinskog tužioca sa predstavnicima Ureda visokog predstavnika, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Evropske Unije, kao i ambasada Francuske, Italije, Kraljevine Holandije, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.

  Predstavnici međunarodne zajednice su naglasili važnost funkcionalne nezavisnosti Ureda disciplinskog tužioca koja bi trebala biti lišena bilo kakvih pokušaja vanjskih uticaja, te izrazili podršku dosadašnjem radu Ureda koji je i u zadnjem Izvještaju stručnjaka o vladavini prava u BiH opisan kao profesionalan i hrabar.

  Glavna disciplinska tužiteljica i njen zamjenik su se zahvalili predstavnicima međunarodne zajednice na razumijevanju važnosti rada Ureda te podršci koju međunarodna zajednica kontinuirano pruža Uredu.

  Međunarodna zajednica će pažljivo pratiti disciplinske postupke protiv nosilaca pravosudne funkcije u budućnosti.

  2943 PREGLEDA

  Podnesena disciplinska tužba protiv glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

  12.12.2018.

  (Sarajevo, 12. decembar 2018. godine) - Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je danas disciplinsku tužbu protiv Dalide Burzić, glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

  Tužba je podnesena zbog disciplinskih prekršaja propisanih članom 57 Zakona o VSTV-u BiH i to:

  • tačka 22: „ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije“,
  • tačka 23: „bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva“.

  Navedena tužba je podnesena zbog komunikacije s oštećenim u predmetu spomenutog tužilaštva, poznatom u javnosti kao predmet „Memić“, kao i javnih istupa vezanih za isti predmet.

  UDT, nakon provedene istrage, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, nije našao da postoji dovoljno dokaza za pokretanje disciplinskog postupka vezano za druge navode o povredi dužnosti glavne tužiteljice u vezi postupanja u istom predmetu.

  Zbog tajnosti prikupljenih dokaza, propisanih članom 71 Zakona o VSTV-u BiH, UDT ne može pružiti detaljnije informacije. Takođe, UDT ne može komentarisati postupak koji je u toku te moli medije za razumijevanje u ovom pogledu.

  Napominjemo da se niko ne može smatrati disciplinski odgovornim dok se njegova odgovornost ne utvrdi pravosnažnim odlukama disciplinskih komisija.

  -kraj-

  7887 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 6
  • 1