• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi sa javnošću
 • Kontakt
 • Pomoć za korištenje web stranice

  Pomoć za korištenje web stranice

  Poštovani posjetitelji,

  Idejni tvorac ove stranica, kao i ostalih web stranica sudova je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Ideja da ovakav tip stranica bude otvoren je potekla od namjere da se pristup informacijama sistematizuje i na što jednostavniji način približi javnosti.
  Stranice su isključivo informativne.

  Na ovom mjestu možete naći uputu kako se kretati unutar cijelog web portala, te najbolje iskoristiti informacije i podatke koje se nalaze na web stranicama. Odgovornost za tačnost informacija snosi Ured disciplinskog tužioca.

  Pristup informacijama koje su postavljene na ovoj web stranici omogućen je putem tri nivoa navigacije. Dva niva su horizontalna, a jedan je vertikalni.

  Osnovni je “glavni” (horizontalni) izbornik na vrhu strane i tamno sive je boje. Ispod “glavnog” izbornika prelazite na uža područja. Sljedeći horizontalni nivo navigacije je plave boje. Najniži nivo navigacije je vertikalni i on je sa podlogom svijetlo sive boje.
  Ispod prva dva nivoa navigacije imate i informaciju o tome gdje se trenutno nalazite.
  Pojedinačno ćemo objasniti svaku kategoriju izbornika.

  Dokumenti na web stranici su u html i/ili .doc. odnosno .pdf. formatu. Doc i pdf formati su formirani za skidanje sa web stranica (download). Za .pdf format potreban vam je program acrobat reader od 7.0 verzije. Za .doc Microsoft word ili neki tekst program.
  Preporučena rezolucija ekrana je 1024x768.

  Naslovnica
  Na naslovnici imate mogućnost odabira jezika/pisma prikazanih informacija.
  Obzirom da se na web stranici nalaze i informacije koje se mogu dobiti samo na zahtjev takav pristup možete imati logiranjem na stranicu. U gornjem desnom uglu naslovnice klikom otvarate mogućnost logiranja odnosno prijave za dodjeljivanje Korisničkog imena i Lozinke.
  “Naslovnica” se sastoji od šest grupa informacija. Raspoređene su u dva reda sa tri kolone.
  Grupa Aktuelnosti obuhvata najaktuelnije informacije vezane za svakodnevne aktivnosti Ureda. To su informacije o aktivnostima koje su se već desile.

  Grupa Vijesti iz pravosuđa obuhvata informacije koje su vezane za pravosuđe BiH u cjelini.
  Unutar svih grupa starije novosti i informacije osim onih koje su na naslovnici nisu izbrisane. Klikom na riječ “više” prebaciti će vas u arhivu aktuelnosti ili drugih informacija.

  UDT
  Klikom na UDT otvoriti će vam se web stranica sa svim informacijama koje su vezane za Ured.
  Klikom na neku od kategorija možete dobiti informacije: o Uredu, o glavnom disciplinskom tužiocu, o osoblju Ureda i o kontakt podacima Ureda.

  Podnošenje pritužbi
  Klikom na Podnošenje pritužbi otvoriti će vam se web stranica sa svim informacijama koje su vezane za podnošenje pritužbi Uredu.
  Klikom na neku od kategorija možete dobiti informacije: na šta i na koga se sve možete žaliti, te kako podnijeti pritužbu sa svim uputama i potrebnim formularima, te informacije o tome kako Ured postupa sa pritužbama, o samom toku disciplinskog postupka, o mjerama koje VSTV BiH može izreći te o pravima sudija/tužioca u samom postupku.

  Kodeks i smjernice
  Klikom na kodeks i smjernice otvoriti će vam se web stranica sa svim informacijama koje su vezane za kodekse sudijske i tužilačke etike te o smjernicama za sukob interesa i disciplinskih mjera.

  Dokumenti
  Klikom na dokumente otvoriti će vam se web stranica sa svim tipovima dokumenata koje su vezane za rad Ureda. Pa ćete tu naći inforamcije o godišnjim izvještajima Ureda, razne brošure i publikacije a tu su i neizostavni obrasci za podnošenje pritužbi na jezicima svih naroda u BiH.

  Disciplinske odluke
  Klikom na disciplinske odluke otvoriti će vam se web stranica sa svim odlukama koje su disciplinske komisije VSTV-a BiH donijele kao konačne a koje su produkt rada tužioca Ureda.

  Odnosi s javnošću
  Unutar ovog modula nalaze se sve potrebne informacije za komunikaciju sa medijima, ali i sa ostatkom građanstva.

  Mapa stranice
  Ovjde možete dobiti informacije o čitavoj strukturi stranice kako bi lakše mogli pronaći na stranici što Vam je potrebno.

  2493 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1