• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako UDT postupa sa pritužbama

  Prethodna provjera
  Ured prima mnogo pritužbi, a u njegovom sastavu rade pravnici čiji je zadatak da ispitaju ove pritužbe. Ured je obavezan da sve pritužbe riješi na pravičan i nezavisan način. Ured nije dio pravosudnog sistema i nije obavezan da štiti sudije i tužioce. U stvari, zadatak Ureda je da osigura da sudije i tužioci odgovaraju ako iznevjere povjerenje javnosti ili povrijede pravosudni sistem činjenjem radnji koje ne zadovoljavaju minimum etičkih i profesionalnih standarda.

  Kada Ured primi pritužbu obavlja se prethodna provjera pritužbe. Ako se našom provjerom utvrdi da postoji razumna osnova za vjerovanje da je sudija ili tužilac učinio disciplinski prekršaj, pokrenut će se detaljna istraga činjenica i okolnosti.

  Istraga
  U većini predmeta Ured ne može detaljno, pravično i nezavisno donijeti odluku o pritužbi samo na osnovu Vaših tvrdnji. Istraga podrazumijeva prikupljanje svih relevantnih dokumenata, kao i ispitivanje osoba koje posjeduju informacije u vezi sa Vašom tvrdnjom/tvrdnjama, uključujući eventualni razgovor sa Vama i navedenim sudijom ili tužiocem. Moramo saslušati obje strane i procijeniti sve dokaze prije nego što donesemo konačnu odluku o tome da li je pritužba osnovana.

  Nakon istrage
  Kada se prikupe sve relevantne informacije, desit će se jedna od slijedeće tri stvari:

  1. u ozbiljnim i hitnim predmetima, podnijet će se zahtjev Vijeću da se sudija ili tužilac bez odlaganja privremeno udalji od vršenja dužnosti. Privremeno udaljenje sudija ili tužilaca od vršenja dužnosti može se odrediti za bilo koji period koji ne prelazi datum okončanja disciplinskog postupka na osnovu kojeg je došlo do privremenog udaljenja od vršenja dužnosti;
  2. ukoliko istraga pokaže da postoje dokazi koji potvrđuju Vaše navode o povredi dužnosti protiv sudije ili tužioca, Ured će: (i) tražiti ostavku od sudije ili tužioca, (ii) ponuditi sporazum sudiji ili tužiocu u cilju prihvatanja odluke i rješenja disciplinskog predmeta, ili (iii) pokrenuti disciplinski postupak pred Vijećem podnošenjem disciplinske tužbe;
  3. ukoliko istraga pokaže da Vaša pritužba nije osnovana ili se navodi Vaše pritužbe ne mogu potvrditi i dokazati, Ured neće pokretati disciplinski postupak protiv sudije ili tužioca.

  Mogući ishod i dužina trajanja
  Disciplinska komisija sastavljena od članova Vijeća donosi konačnu odluku u disciplinskim postupcima koje protiv sudija i tužilaca poduzima Ured pred Vijećem.

  Nakon što Ured primi pritužbu, pregled, istraga, procjena i donošenje odluke od strane Ureda, te disciplinski postupak koji uslijedi mogu trajati od nekoliko mjeseci do 2(dvije) godine dana. Koliko dugo će to tačno trajati zavisi od niza faktora, uključujući dužinu trajanja istrage, složenost predmeta, broj svjedoka koje treba ispitati, raspored različitih rasprava pred Vijećem koje predviđa Zakon, itd. Međutim, Ured je obavezan sve pritužbe riješiti na pravičan i nezavisan način u roku od 2 (dvije) godine od datuma prijema pritužbe.

  Primite k znanju da osobe koje namjerno podnesu lažne i neosnovane pritužbe na povredu dužnosti protiv sudije ili tužioca mogu krivično odgovarati u skladu sa zakonom.

  NAPOMENA: MOLIMO DA NAKON ŠTO STE PODNIJELI PRITUŽBU  NE KONTAKTIRATE URED DISCIPLINSKOG TUŽIOCA. URED ĆE KONTAKTIRATI VAS:

  1. UKOLIKO SU NAM POTREBNE DODATNE INFORMACIJE OD VAS ILI
  2. KAD SE NA OSNOVU NAŠE PROVJERE I OCJENE DOĐE DO ZAKLJUČKA U VEZI S VAŠOM PRITUŽBOM.
  3237 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1