• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kodeks i smjernice
 • Smjernice - disciplinske mjere
 • Primjeri disciplinskih prekršaja

  Primjeri disciplinskih prekršaja


  U Zakonu, koji se može nači na Internet stranici Vijeća, navedena je kompletna lista disciplinskih prekršaja. U suštini, od sudija i tužilaca se očekuje da budu nezavisni i nepristrasni, i da se ponašaju u skladu sa ustavima i zakonima BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH, i da se ponašaju svo vrijeme na način koji je u skladu sa etičkim i profesionalnim normama. Primjeri neprofesionalnog ponašanja koji predstavljaju disciplinski prekršaj uključuju:

  • postupanje sa pristrasnošću i predrasudama; 
  • kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, uposlenicima u državnoj službi ili prema kolegama; 
  • prihvatanje poklona ili nagrada čija je namjena neprimjereno utjecanje na odluke ili postupke sudije ili tužioca; 
  • korištenje dužnosti sudije ili tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 
  • propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa; 
  • nemaran odnos prema radu; 
  • upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima sudije ili tužioca; 
  • propuštanje da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća.

  Također, prije preuzimanja dužnosti, sudije i tužioci daju svečanu izjavu, obavezujući se u osnovi da će obavljati svoju dužnost u skladu sa Ustavom i zakonom, da će donositi odluke po svom najboljem znanju, savjesno, odgovorno i nepristrasno, te da će štititi slobode i prava pojedinaca zagarantirana Ustavom BiH. Ako se sudija ili tužilac upusti u aktivnosti koje predstavljaju disciplinski prekršaj ili su na drugi način protuzakonite, sudija ili tužilac je time također prekršio svečanu izjavu.

  4608 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1