• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • UDT
 • O Uredu disciplinskog tužioca
 • Glavni disciplinski tužilac

  Glavni disciplinski tužilac: Alena Kurspahić Nadarević

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), na sjednici održanoj 13. i 14. aprila 2017. godine imenovalo je Alenu Kurspahić Nadarević na dužnost glavnog disciplinskog tužioca Ureda disciplinskog tužioca.

  Alena Kurspahić Nadarević je rođena 1978. godine u Sarajevu. Nakon završene Prve gimnazije u Sarajevu, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002. godine. Pravosudni ispit je položila 2006. godine. Kurspahić od 2008. godine obavlja poslove iz nadležnosti Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Do imenovanja za glavnog disciplinskog tužioca, odlukom VSTV-a BiH, bila je vršilac dužnosti glavnog disciplinskog tužioca od juna 2016. godine. Prethodnih pet godina je u Uredu disciplinskog tužioca obavljala dužnost zamjenika glavnog disciplinskog tužioca na koju je imenovana sa dužnosti disciplinskog tužioca, gdje je radila od 2008. godine.

  Svoje cjelokupno profesionalno iskustvo Alena Kurspahić Nadarević je stekla u pravosuđu Bosne i Hercegovine počevši od pripravničkog staža 2003. godine u Općinskom sudu u Sarajevu, te nakon reforme pravosuđa, u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

  Član je američkog NOBC-a (National Organization of Bar Counsel) čiji članovi provode etička pravila kojim se reguliše profesionalno ponašanje pravnika. Koautor je knjige „Disciplinska odgovornost u pravosuđu: Uvod u međunarodne standarde i disciplinska praksa“.

  Učestvovala je na izradi više dokumenata i analiza koje se odnose na primjenu etičkih pravila u pravosuđu, kao i smjernica za izradu planova integriteta u pravosuđu. Govori engleski jezik.

  4149 PREGLEDA
  Alena Kurspahić Nadarević, glavni disciplinski tužilac
  • 1 - 1 / 1
  • 1