• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  O Uredu disciplinskog tužioca

  Posao Ureda disciplinskog tužioca je da osigura da navodi o povredi dužnosti sudije ili tužioca budu temeljito istraženi, te da u osnovanim slučajevima pokrene disciplinski postupak i zastupa disciplinsku tužbu.

  Kada ima saznanja da je neki sudija ili tužilac navodno povrijedio dužnost, Ured procjenjuje pravnu valjanost pritužbi i provodi istragu. Ukoliko istraga pokaže da postoji valjan osnov, Ured pokreće disciplinsku tužbu i predstavlja predmet pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH koje je nadležno (član 17. Zakona o VSTV BiH) da na osnovu disciplinske tužbe koju pokrene Ured osigura vođenje disciplinskog postupka, donose odluku o postojanju disciplinske odgovornosti i izrekne odgovarajuće disciplinske mjere sudiji ili tužiocu za kojeg se tokom postupka dokaže da su povrijedili dužnost.

  Ured pokreće istragu protiv sudije ili tužioca na osnovu pritužbe koju ima pravo podnijeti svaka osoba ili organizacija ili po službenoj dužnosti, na osnovu saznanja o mogućim povredama sudačke i tužilačke dužnosti. Da bi Ured razmotrio pritužbu, ona mora biti uložena u pismenoj formi (u elektronskoj formi ili dostavljena poštom).

  Uredu disciplinskog tužioca moguće je podnijeti pritužbu protiv sudije, tužioca ili stručnog saradnika sa sudijskim ovlaštenjima, osim sudija ustavnih sudova.

  U interesu je građana i građanki da znaju da Ured disciplinskog tužioca nije savjetodavni i nije žalbeni organ. To znači da Ured ne može davati pravne savjete u konkretnim postupcima, niti preispitivati sudijske ili tužilačke odluke. Ured ne može uticati na dinamiku i ishod postupka, ne imenuje, ne ocjenjuje i ne razrješava dužnosti sudije i tužioce. Fokus rada Ureda je istraživanje povreda dužnosti sudija i tužilaca, s ciljem zaštite javnog interesa.

  3685 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1