Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Ured disciplinskog tužioca
VSTV-a Bosne i Hercegovine

 

mail print fav manja slovaveca slova

Kodeks sudijske etike

Kodeks sudijske etike usvojilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 2006. godine. 

Ovaj kodeks razrađuje temeljne standarde etičkog ponašanja sudija u Bosni i Hercegovini. Svrha kodeksa je da pomaže sudijama kada su suočeni sa etičkim i profesionalnim dilemama, a izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i javnosti da bolje razumiju načela pravosudnog sistema i standarde ponašanja koje se očekuju od sudija. 

Izradu ovog kodeksa podržao je USAID-ov Projekt razvoja sektora pravosuđa. 

Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Kodeks sudijske etike