Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Ured disciplinskog tužioca
VSTV-a Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Prava sudije/tužioca u disciplinskom postupku

Tokom disciplinskog postupka sudija/tužilac ima sva prava, uključujući pravo da u svim fazama postupka bude zastupan od strane advokata, da odgovori na sve navode iz tužbe, da iznosi činjenice i predlaže dokaze kojim se utvrđuju te činjenice. Sudija/tužilac ima pravo da izjavi žalbu na odluku prvostepene  disciplinske komisije, kao i žalbu na odluku drugostepene disciplinske komisije, ali samo u pogledu izrečene disciplinske mjere. Sudija/tužilac ima i druga procesna prava predviđena propisima kojima se uređuje disciplinski postupak.

Sudija ili tužilac koji je razriješen dužnosti odlukom Vijeća može uložiti žalbu Sudu Bosne i Hercegovine jedino na osnovu jednog ili oba dolje navedena razloga:

Ukoliko smatra da je Vijeće, prilikom vođenja disciplinskog postupka nakon kojeg je uslijedila odluka o mjeri razrješenja dužnosti, učinilo materijalnu povredu pravila postupka predviđenih ovim zakonom; 
Ukoliko smatra da je Vijeće, prilikom vođenja disciplinskog postupka nakon kojeg je uslijedila odluka o mjeri razrješenja dužnosti, pogrešno primijenilo zakon.

Sud Bosne i Hercegovine mora primiti žalbu u roku od tri (3) sedmice od dana kad je sudija ili tužilac primio odluku Vijeća. Sud Bosne i Hercegovine u skraćenom postupku odbacuje žalbe uložene nakon tog roka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh