Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Ured disciplinskog tužioca
VSTV-a Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Formulari za podnošenje pritužbi

 Prije nego pošaljete pritužbu preporučujemo da pročitate upute kako uložiti pritužbu.

Pored toga, Obrazac za podnošenje pritužbe u PDF formatu može Vam olakšati identifikovanje podataka koje trebate popuniti prilikom podnošenja pritužbe. Uz sve to, pritužbu možete podnijeti i putem e-maila.

Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (u daljem tekstu: Zakon) koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH, a koji je stupio na snagu 01.06.2004. godine, osnovao je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (u daljem tekstu: Vijeće) kao državno tijelo. Zakon uređuje jasne i transparentne kriterije Vijeću za vođenje disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca.

Nadležnost Vijeća za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i izricanje disciplinskih mjera se odnosi na sve tužioce, sudije, predsjednike sudova, sudije porotnike i rezervne sudije u svim tužilaštvima i sudovima na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, općinskom i osnovnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt BiH, ali isključujući ustavne sudove države i entiteta BiH.

Ured disciplinskog tužioca (u daljem tekstu: Ured) ostvaruje svoje nadležnosti kroz disciplinske aktivnosti Vijeća, ili šire, kroz zaštitu javnosti i pravosudnog sistema, i podnosi izvještaj direktno Vijeću. Ured je po Zakonu obavezan da prima, istražuje i podnosi disciplinske tužbe po pritužbama na sudije i tužioce.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh